3.21.2017

தமிழ்காரன்: கிளியோபாட்ரா பாம்பு கடித்து இறக்கவில்லை – புதிய பர...

தமிழ்காரன்: கிளியோபாட்ரா பாம்பு கடித்து இறக்கவில்லை – புதிய பர...: எகிப்தின் ராணியாக இருந்த கிளியோபட்ரா பாம்பு கடித்துத்தான் இறந்தார் என்று கூறப்படும் கதையை மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழக கல்வியாளர்கள் மறுத்து...

ليست هناك تعليقات: